Regler för Betting.com gratistävling för tippare

1. Den nya tävlingen startar den 25:e mars och kommer att pågå till den 25:e maj. När tävlingen drar igång kommer vi att informera dig via mail.

2. Du kan gå med i Betting.com gratistävling för tippare även efter att den redan har startat.

3. Endast ett konto per person.

4. Prisdistribution.

Position
Belöning

Första plats

4 000 kr

Andra plats

3000 kr

Tredje plats

1500 kr

Fjärde plats

1000 kr

Femte plats

500 kr

5. För att undvika att spelare försöker utnyttja gratistävlingen för tippare finansiellt har Betting.com tillämpat standarder för skälig insatsstorlek. Betting.com standarder för skälig insatsstorlek är obligatoriska för alla deltagare. Läs tabellen nedan och se till att du förstår policyn för insatsstorlek. Om du har några frågor kan du skicka e-post till oss.

Oddsstorlek
Tillåten insats
odds < 2.75
Maximal insats på 10 enheter
2.75 <= odds < 3.00
Maximal insats på 9 enheter
3.00 <= odds < 4.00
Maximal insats på 8 enheter
4.00 <= odds < 5.00
Maximal insats på 7 enheter
5.00 <= odds < 7.00
Maximal insats på 6 enheter
7.00 <= odds < 8.00
Maximal insats på 5 enheter
8.00 <= odds < 9.00
Maximal insats på 4 enheter
9.00 <= odds < 11.00
Maximal insats på 3 enheter
11.00 <= odds < 13.00
Maximal insats på 2 enheter
13.00 <= odds < 15.00
Maximal insats på 1 enhet
15.00 <= odds < 20.00
Maximal insats på 0,5 enheter
20.00 <= odds < 50.00
Maximal insats på 0,25 enheter
50.00 <= odds
Maximal insats på 0,10 enheter

6. Tippare som vinner den månatliga utmaningen blir den som har lyckats generera mest i vinst under tävlingsperioden (endast tippare som har gått plus kan vinna priset). Om det är två eller flera personer som har vunnit exakt lika mycket kommer vinnaren att utses baserat på avkastning. Om deltagarna har lika stor avkastning kommer priset att fördelas jämt mellan tipparna som vunnit lika mycket.

7. Vi rekommenderar alla tippare som deltar i tävlingen att undvika spekulativt beteende och alltid lägga spel med större insatser (8/10, 9/10, 10/10). Tippare som identifieras ha ett sådant beteende kommer att varnas, och om inget ändras kommer deltagaren att bestraffas eller till och uteslutas och stängas av från gratistävlingen för tippare.

8. För att kunna vinna det månatliga priset måste du lägga minst 30 spel under tiden tävlingen pågår.

9. Det är inte obligatoriskt, men vi rekommenderar start att du publicerar dina tips minst en timme innan evenemanget börjar, så att dina följare har tillräckligt med tid för att lägga sina spel. Om du gör det säkerställer du att dina följare är nöjda och ökar avsevärt dina chanser för att få nya prenumeranter och att maximera dina intäkter från prenumerationsavgifter.

10. Tippare är begränsade till att publicera som mest 25 tips per dag. Detta för att säkerställa hög kvalitet och för att undvika spekulativt beteende. Om du har specifika behov och vill publicera fler tips än så ska du kontakta oss för att få ditt konto vitlistas.

11. Tippare rekommenderas att alltid komplettera sina tips med en analys som tydligt förklarar varför man har spelat just så.

12. Analysen ska vara unik för varje tips. Vi rekommenderar inte att man kopierar analyser som redan har används av dig eller andra tippare. Om vi upptäcker en trend där tippare hela tiden använder samma analys kan vi tillämpa restriktioner eller till och med stänga av användaren i fråga.

13. I nuläget finns det ingen minimigräns för antal ord som krävs för varje speltips. Vi rekommenderar däremot att man skriver en analys på minst 50 ord för alla sina tips.

14. Vi accepterar inte att man försöker kopiera andra tippares arbete och analyser. Alla tips som läggs upp som en del av Betting.com månatliga gratistävling för tippare kontroller av både en algoritm och av människor. Alla som blir ertappade med att fuska eller att missbruka tävlingen kommer att straffas och det kan även leda till att kontot raderas permanent.

15. Alla speltips och dess analyser rekommenderas att skrivas på engelska, men du får också skriva dem på svenska om du önskar. Genom det minskar dock antalet potentiella spelare du når ut till.

16. För att säkerställa en rättvis tävling och 100% transparens tillåts endast tips som är tillgängliga i databasen hos Betting.com.

17. Långtidsspel och andra långsiktiga spel som inte kan avgöras inom tävlingens tidsram är inte tillåtna.

18. När du använder Betting.com programvara godkänner du Betting.com vanliga regler och villkor samt beviljar oss en fullständig, icke-exklusiv, royaltyfri, global licens att använda, modifiera, publicera, kopiera och dela innehållet som genereras av dig, inklusive, men inte begränsat till tips, analyser, visuella element eller andra texter, material och innehåll via någon media oavsett plats.

19. Om det uppstår dispyter, fel eller andra problem kommer Betting.com administratör manuellt att granska fallet och besluta vad som behöver göras. Betting.com förbehåller sig rätten att alltid ha sista ordet. Utifall att fusk eller användande av buggar identifieras kommer tips att annulleras och tas bort.

20. Betting.com förbehåller sig rätten att justera, ändra, byta, lägga till eller ta bort regler när som helst utan att informera dig.

21. Tippare får inte publicera fler än två tips per evenemang. Allt annat beteende kommer att betraktas som spekulativt och bestraffas av Betting.com. En automatisk kontroll läggs till som inte tillåter att du publicerar mer än två tips per evenemang.

22. Alla tippare måste publicera sina tips innan matchstart.

23. Om vi upptäcker försök att missbruka systemet kommer vi att utreda kontot och om vi kan bekräfta spekulativt beteende eller fusk kommer kontot att bestraffas eller till och med uteslutas från tävlingen och/eller sajten.

24. En manuell kontogranskning kan ta upp till två arbetsveckor att utföra.

Prisutbetalning för Betting.com gratistävling för tippare

När den månatliga tävlingen har avslutats och vinnaren tillkännages behöver vi en del personuppgifter för att behandla utbetalningen. All information som tillhandahåll kommer att användas enligt Betting.com sekretesspolicy.

1. När tävlingen har avslutats kommer vinnarna att kontaktas inom 10 arbetsdagar via e-post. Vi behöver denna tid för att manuellt säkerställa resultaten och garantera att alla vunnit sina priser på ett rättvist sätt.

2. Utbetalningar kan endast göras via PayPal och Banköverföring. För att vi ska kunna göra utbetalningen krävs behöver vi en betalningsorder från vinnaren (oavsett vilken placering denna uppnått).

3. För att säkerställa att vi skickar pengarna till rätt person behöver vi mer information från dig, inklusive följande:

- Ditt användarnamn som tippare

- Ditt fullständiga namn

- Ditt födelsedatum

- E-postadressen du använde för att registrera dig hos Betting.com

- Din PayPal-mail/IBAN för Bankkonto

Det är vinnarnas ansvar att svara till Betting.com med ovanstående information. Det finns en tidsgräns för att svara till Betting.com och den är tre arbetsdagar från datumet då användaren mottagit e-postmeddelandet! Det är vinnarnas ansvar att hålla koll i skräpposten och se till att de svarar med förutnämnd information i tid. Om vinnarna inte tillhandahåller Betting.com den förutnämnda informationen inom tre arbetsdagar från det att de tagit emot Betting.com e-postmeddelande riskerar de att gå miste om sitt pris. Det är vinnarens ansvar att se till att all dokumentering skickas in i tid. Det är vinnarens ansvar att se till att de kan mottaga priset över Banköverföring eller PayPal.

4. Priset som delas ut till de vinnande tipparna ska skattas. Det är vinnarens ansvar att rapporterar prissumman till skattemyndigheten i relevant land. Det är inte Betting.com ansvar att rapportering vinstsumman till skattemyndigheten i vinnarnas länder.

Betting.com gratistävling för tippare – Ansvarsfriskrivning

1. Observera att alla förhandsgranskningar, tips, rekommendationer eller all information som finns tillgänglig på Betting.com webbplats bara finns i ett informativt syfte. Alla spelaktiviteter innebär en risk. Spela bara med pengar som du har råd att förlora. Betting.com kan inte hållas ansvarigt för eventuella vinster eller förluster som inträffat som en följd av information som hittades på Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com.

2. Observera att tippares tidigare resultat som visas på Betting.com marknadsplats och i resultattabellen i Betting.com gratistävling för tippare inte är en indikation på framtida resultat eller vinster. Betting.com tillhandahåller en plats för att spåra prestanda hos en tippare, se deras historiska resultat och senaste tips. Betting.com uppmanar inte till spel med riktiga pengar baserat på information som erhållits från en tippare som förekommer på Betting.com marknadsplats och i resultattabellen för gratistävlingen för tippare och kan inte hållas ansvarig för eventuella förluster till följd av att man agerar utifrån tillgänglig information.

3. Alla spelaktiviteter och åtgärder som en användare gör baserat på information som erhållits från Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com bör noggrant övervägas att ta i beaktande styrkorna och svagheterna i tidigare prestationsbaserad statistik. Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com ger inte investeringsråd.

4. Vi arbetar hårt för att säkerställa att all information som tillhandahålls på Betting.com webbplats är tillförlitlig, korrekt och inte missledande. Vi ger inga garantier för att informationen på webbplatsen är korrekt och att beslut kan fattas utifrån den. Bekräfta alltid informationen/innehållet med flera källor innan du vidtar ytterligare åtgärder.