Regler och villkor

Läs dessa Regler och villkor (”Avtal”, ”Regler och villkor”) innan du använder www.betting.com (”Webbplatsen”) och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com. Webbplatsen www.betting.com och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com drivs av Game Lounge Malta (”oss”, ”vi”, ”vår” ”webbplats” ”Betting.com”). Dessa villkor fungerar som ett juridiskt bindande avtal mellan Game Lounge Malta (Vi/Oss) och dig, ”Användaren”. Genom att använda webbplatsen godkänner du dessa regler och villkor i sin helhet.

För att ingå detta avtal måste du vara myndig i din jurisdiktion eller vara minst 18 år gammal och vara juridiskt behörig att vara bunden av detta Avtal. Du ska kunna vara kapabel att ingå och acceptera de villkor, regler och skyldigheter som anges i detta Avtal. Genom att acceptera detta avtal kan vi anta att du kan vara bunden av det. Om du är yngre än den lagliga ålder som krävs för att delta i sportspelaktiviteter får du inte använda denna webbplats www.betting.com och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com.

 1. Immateriell egendom

  1. Om inte annat anges ägs alla rättigheter till www.betting.com av Game Lounge Malta och de skyddas av internationell lagstiftning om upphovsrätt, varumärke, handelshemlighet och annan immateriell egendom eller äganderätt.
  2. Rättigheter som ägs av Game Lounge Malta inkluderar, men är inte begränsade till: webbplatsdesign, teknik, bilder med varumärket, proprietär information, programvarukod och infrastruktur, innehåll. Betting.com har inga egendomsanspråk på användarens Innehåll – innehåll genererat av användarna.
  3. Genom att ingå detta avtal med www.betting.com och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com samtycker du till att alla förbättringar som gjorts på Betting.com webbplats baserat på din feedback, förslag eller idé blir Game Lounge Malta egendom och görs på egen fri vilja utan någon ekonomisk eller icke-ekonomisk kompensation.
  4. Genom att använda Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com accepterar du härmed att ge alla rättigheter till Game Lounge Malta för tips som ges med Betting.comystem. Vi kan använda eller integrera de medföljande resultaten i Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com. Dessutom kan vi använda data som genereras för att förbättra Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com, eller lägga till nya tjänster. Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com äger all information som genereras genom din användning av webbplatsen, förutom ditt innehåll.
  5. Genom att ingå detta avtal godkänner du att allt premium-innehåll som tillhandahålls för dig av Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com är känsligt och konfidentiellt. Du får inte avslöja allt premium-innehåll som har erhållits från Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com för allmänheten förrän du inte har fått tillåtelse och meddelats att du kan avslöja informationen. Du godkänner att inte publicera, återpublicera eller avslöja något premium-innehåll direkt eller indirekt till tredjeparter, men inte begränsat till sociala medier, bloggar, andra webbplatser, dina egna webbplatser, e-post, forum och annat. Genom att använda Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com bevaras rätten till att samla data som genereras av dig för att förbättra webbplatsens övergripande design, funktionalitet och användarupplevelse.
 2. Riskupplysning
  1. Alla som använder Betting.com tjänster eller andra tjänster som tillhandahålls av tredjepart på Betting.com webbplats (www.betting.com) accepterar att deltagande i Betting.com är förknippat med risker – accepterar helt risken för eventuella förluster, som kan uppstå som ett resultat när du använder Betting.com tjänsten och alla tredjeparter som finns tillgängliga på Betting.com webbplats. Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com ska inte hållas ansvariga eller skyldiga gentemot dig eller någon användare av Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com för några direkta eller indirekta skador som uppstår från användningen av Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com.
  2. Observera att alla förhandsgranskningar, rekommendationer eller all information som finns tillgänglig på Betting.com webbplats bara finns i ett informativt syfte. Alla spelaktiviteter innebär en risk. Spela bara med pengar som du har råd att förlora. Betting.com kan inte hållas ansvarigt för eventuella vinster eller förluster som inträffat som en följd av information som hittades på Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com.
  3. Observera att tidigare prestationer hos tippare som visas på Betting.com marknadsplats inte är en indikation på framtida resultat eller vinst. Betting.com tillhandahåller en plats för att spåra prestanda hos en tippare, se deras historiska resultat och senaste tips. Betting.com marknadsför inte spel med riktiga pengar baserat på information som erhållits från en tippare som visas på Betting.com marknadsplats, men begränsas inte till, och kan inte hållas ansvarig för eventuella förluster till följd av att agera på tillgänglig information. Alla spelaktiviteter och åtgärder som en användare gör baserat på information som erhållits från Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com bör noggrant övervägas att ta i beaktande styrkorna och svagheterna i tidigare prestationsbaserad statistik. Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com ger inte investeringsråd.
  4. Alla som använder Betting.com tjänster eller andra tjänster som tillhandahålls av tredjepart på Betting.com webbplats (www.betting.com) accepterar att okunnighet eller felläsning av dessa Användarvillkor inte frisätter dem från ansvar och/eller risker.
  5. Alla som använder Betting.com tjänster eller andra tjänster som tillhandahålls av tredjepart på Betting.com webbplats (www.betting.com) erkänner risken för eventuella förluster eller förlorade vinster till följd av icke-utförande eller ofullständigt utförande av spel på grund av låg likviditet på marknaden, otillräckliga medel eller andra faktorer.
  6. Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg som är relaterade till www.betting.com kan inte och kommer inte att hållas ansvariga eller skyldiga för ekonomiska skador eller förluster som inträffat till följd av, men inte begränsat till, missade e-postmeddelanden, aviseringar eller spel som inte lagts.
  7. Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com kan inte hållas ansvariga eller ansvariga för eventuella förluster, ekonomiska skador eller vinster som uppstått till följd av tekniska problem, programvarufel eller något annat som förhindrar att Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com fungerar normalt.
 3. Betting.com policy för avbokning av betalningar
  1. En kund kan när som helst avbryta ett pro-medlemskap med ett återkommande faktureringsabonnemang. En annullering innebär att inga framtida betalningar debiteras kundens konto. Avbokningen av en återkommande faktureringsprodukt ger ingen återbetalning – den stoppar bara eventuella framtida betalningar. Om du har fler frågor kan du kontakta oss på [email protected]
 4. Rabatter och kampanjer
  1. Abonnemang och andra tjänster köpta med rabatt eller specialerbjudanden återbetalas inte om inget annat anges i kampanjbjudandet.
 5. Typ av användarkonto
  1. Gratis tipparmedlemskap
   1. Att vara en gratis tippare på Betting.com webbplats är tillgängligt för alla medlemmar som är myndiga i den jurisdiktion där de är baserade. Du tillåts göra följande när du är en gratis tippare på Betting.com::
    • Publicera verifierat tips
    • Publicera overifierat tips
    • Följ andra gratis och betalda tippare
    • Följs av andra tippare och användare av Betting.com
    • Kommentera under andra tips
    • Tävla i alla tävlingar skapade av Betting.com
   2. Att vara en gratis tippare på Betting.com innebär att du exklusivt samtycker och ger ditt tillstånd till betting.com att dela och visa ditt innehåll på Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com, på sociala medier, via e-post, och/eller på något annat sätt. Att vara en gratis tippare på Betting.com webbplats innebär att du inte kommer att få någon ekonomisk eller icke-ekonomisk ersättning för det innehåll du tillhandahåller.
  2. Gratis Betting.com-användare
   1. Att vara en gratis medlem på Betting.com webbplats är tillgängligt för alla medlemmar som är myndiga i den jurisdiktion där de är baserade. Du tillåts göra följande när du är en gratis medlem på Betting.com::
    • Följ verifierade tips och tippare
    • Avfölj overifierade tips och tippare
    • Köp eller prenumerera för speltjänster
    • Använd Betting.com oddsjämförelse
    • Använd Betting.com spelskola
    • Använd allt annat gratisinnehåll eller material på Betting.com webbplats
    • Kommentera under tips
    • Ändra till gratis tippare och tävla i alla tävlingar skapade av Betting.com
  3. Betald Betting.com-tippare (säljare)
   • Publicera verifierat tips
   • Publicera overifierat tips
   • Sälj tips till Betting.com community
   • Möjlighet att ta emot betalningar från köpare
   • Presenteras i Betting.com veckovisa nyhetsbrev
   • Följ andra gratis och betalda tippare
   • Följs av andra tippare och användare av Betting.com
   • Kommentera under andra tips
   • Tävla i alla tävlingar skapade av Betting.com
   • Använd Betting.com spreadsheet
   • Använd Betting.com verktyg för spelkassa
   • Använd Betting.com analytiska verktyg
   • Använd alla andra funktioner på Betting.com webbplats
  4. Betald Betting.com-användare (Pro-användare)
   • Följ andra gratis och betalda tippare
   • Avfölj overifierade tips och tippare
   • Köp eller prenumerera för speltjänster
   • Använd Betting.com oddsjämförelse
   • Använd Betting.com spelskola
   • Använd allt annat gratisinnehåll eller material på Betting.com webbplats
   • Kommentera under andra tips
   • Ändra till betald tippare och tävla i alla tävlingar skapade av Betting.com
   • Använd Betting.com spreadsheet
   • Använd Betting.com verktyg för spelkassa
   • Använd Betting.com analytiska verktyg
   • Automatiska prestationsrapporter, automatiserade spelförslag baserade på egen spelhistorik
   • Allt annat på Betting.com-webbplatsen
 6. Förtjänster, marknadsavgift, betalningar och återbetalningar för betald Betting.com-tippare (säljare)
  1. Vi följer en rättvis kundpolicy. För att säkerställa hög kvalitet på de sålda tipsen kräver vi att alla tippare lägger till minst 85 tips gratis innan de kan ta betalt för deras tjänst.
  2. Säljare debiteras 0 % i betalningsbehandlingsavgift för varje köparabonnemang. Det totala beloppet som debiteras kommer att visas i ditt månatliga utdrag som ”Avgifter”. Du kommer också att kunna se avgifterna för varje transaktion i dina säljares instrumentpanel där all information för dina prenumeranter och följare finns tillgänglig.
  3. Säljare som genererar upp till 2 000 £ eller motsvarande i amerikanska dollar eller euro debiteras en rörlig avgift på 20 % eller 25 % provision på genererad nettoomsättning per månad.
  4. Säljare som genererar över 2 000 £ eller motsvarande i amerikanska dollar eller euro har rätt till ett specialanpassat erbjudande som bäst passar deras behov och kommer att debiteras en provision under 20 %.
  5. Nettointäkter per månadSäljarens intäkter %Marknadsavgift
   £0 till £100075%25%
   £1000 till £200080%20%
   £2000 +AnpassadAnpassat erbjudande
   * Nettoinkomster exkluderar betalningsbehandlingsavgift *
  6. Säljare kommer att debiteras ytterligare en administrationsavgift på 5 £, amerikanska dollar eller euro från deras intäkter för att bearbeta varje återbetalning av köparen.
  7. Som premium-tippare (säljare) har du rätten att ändra det belopp du debiterar när som helst, detta kommer inte att påverka tidigare intäkter eller betalningar.
  8. Som premium-tippare (säljare) kan du begära att få din utbetalning upp till två gånger per månad. Det lägsta belopp som begärs bör vara 60 £ eller motsvarande i amerikanska dollar eller euro.
  9. Beloppet som ska utbetalas till premium-tipparen (säljaren) beräknas som den totala intäkten genererad av prenumerationer och sålda tips minus marknadsavgiften, transaktionsavgifter och återbetalningar.
  10. Betting.com team kommer att behandla din betalning inom tre arbetsdagar från den begärda dagen. Observera att även om vi kan agera omedelbart på din begäran kan du få dina pengar om upp till sju arbetsdagar på grund av förseningar i transaktioner. I de flesta fall får emellertid premium-tippare (säljare) sina medel inom fyra arbetsdagar.
  11. Betting.com webbplats behåller rätten att permanent säga upp säljarens konto på grund av brott mot Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till regler och villkor för www.betting.com. I händelse av att säljarens konto förbjuds kommer alla aktiva prenumerationer att avbrytas och inga medel kommer att betalas till säljaren oavsett kvarstående dagar eller vinst som gjorts för den prenumerationen.
  12. Vi stöder olika betalningsmetoder. Från och med nu kan premium-tippare (säljare) få sina intäkter via PayPal, Skrill eller banköverföring. Fler metoder kommer att läggas till snart. Användaren är ansvarig för alla avgifter relaterade till transaktionen som är förknippad med deras valda betalningsmetod.
  13. Alla betalningar utbetalas i antingen brittiska pund eller euro baserat på vad som var din valda valuta när du skapade ditt premium-tippar-konto (säljare).
  14. Alla intäkter du har gjort på prenumerationer som premium-tippare (säljare) på Betting.com webbplats kommer att läggas till ditt uttagbara saldo när följande villkor har uppfyllts::
   • • 1 Månadprenumeration betalas till dig med fyra lika stora betalningar en vecka efter att prenumerationen har köpts. Till exempel kommer en enmånadsprenumeration som kostar 100 £ att lägga till 25 £ till ditt uttagbara saldo eller motsvarande i din valda valuta, vilket faktiskt är 1/4 av hela beloppet.
   • • 3 Månadprenumerationer betalas till dig med 13 lika stora betalningar en vecka efter att prenumerationen har köpts. Till exempel kommer en tremånadersprenumeration som kostar 104 £ att lägga till 8 £ per vecka till ditt uttagbara saldo, vilket faktiskt är 1/13 av hela beloppet.
   • • 6 Månadprenumerationer betalas till dig med 26 lika stora betalningar en vecka efter att prenumerationen har köpts. Till exempel kommer en tremånadersprenumeration som kostar 104 £ att lägga till 4 £ per vecka till ditt uttagbara saldo, vilket faktiskt är 1/26 av hela beloppet.
   • • 12 Månadprenumerationer betalas till dig med 52 lika stora betalningar en vecka efter att prenumerationen har köpts. Till exempel kommer en 52-månadersprenumeration som kostar 104 £ att lägga till 2 £ per vecka till ditt uttagbara saldo, vilket faktiskt är 1/52 av hela beloppet.
 7. Återbetalningar för användare som följer betalda Betting.com-tippare (säljare)
  1. Alla fall är olika och vi tycker att de måste granskas av teammedlemmen i Betting.com. Om du inte är nöjd med tipparen du följer kan du kvalificera dig för en återbetalning av en del av summan, och i vissa extrema fall, en full återbetalning av dina medel. Kontakta oss på [email protected] för att få återbetalning så att någon ur vårt team kan granska ditt ärende. Återbetalningar av en del av summan kan backdateras upp till högst två veckor.
  2. I en situation där du har följt en tippare ett tag och valt en återkommande betalningsmetod ska du mejla oss på [email protected] så att vi kan hjälpa dig att avbryta din återkommande betalningsprenumeration. Om du använde PayPal som betalningsmetod kan du logga in på ditt konto och avbryta betalningen direkt därifrån.
  3. Om du vill avbryta din återkommande betalningsmetod och be om återbetalning ska du kontakta oss på [email protected] Vi hjälper dig gärna.
 8. Betald Betting.com-tippare (säljare) – kvalitetstandard
  1. De är en mycket ansvarsfull uppgift att vara en betald Betting.com tippare (säljare), men en lika lukrativ möjlighet. Vi tillämpar rättvis marknadspolitik för både köpare och säljare där vårt slutliga mål är att hålla båda parter nöjda med tjänsten. Om du känner att du har behandlats dåligt ska du kontakta oss på [email protected]
  2. Som en betald Betting.com tippare (säljare) accepterar du att ge i genomsnitt 2 speltips per vecka och minst 8 speltips per månad till betalande prenumeranter. Om du inte följer minimipolicyn för speltips kan det leda till att Betting.com utfärdar en återbetalning av en del av summan eller en full återbetalning till prenumeranter. Om du konsekvent inte följer minimipolicyn för speltips kan det också leda till att ditt konto avslutas.
  3. Som betald Betting.com tippare (säljare) accepterar du att du inte kan justera valet när ditt tips har publicerats och skickats till betalande prenumeranter. Om du har gjort ett stavfel eller någon annan typ av fel ska du se till att du tar bort tipset så snart som möjligt. Dina prenumeranter meddelas automatiskt. När detta är gjort kommer du att kunna publicera rätt tips och dina prenumeranter kommer automatiskt att meddelas igen.
  4. Om en betald Betting.com tippare (säljare) av någon anledning inte kan tillhandahålla minsta antalet tips som krävs ska han/hon kontakta oss på [email protected], så att vi kan hjälpa till.
  5. Som en betald Betting.com tippare (säljare) ska du alltid ge korrekt information relaterad till dina speltips. Det inkluderar, men inte begränsat till, korrekta odds vid tidpunkten då tipset publiceras.
  6. Som betald Betting.com tippare (säljare) ska du se till att analysen du tillhandahåller relaterad till speltips är din och inte plagierad av andra användare. Det är förbjudet att använda någon annans text eller innehåll.
  7. Betalda Betting.com tippare (säljare) går med på att inte kopiera tips, lägga upp falsk information eller försöka manipulera sina spelresultat.
  8. Som betald Betting.com tippare (säljare) går du med på att inte marknadsföra orimliga spelaktiviteter som kan utsätta dina prenumeranter för ekonomisk risk.
  9. Som betald Betting.com tippare (säljare) går du med på att göra ditt bästa för att förbli disciplinerad under förluster och inte jaga förluster eller främja pengahanteringsstrategier med hög risk, t.ex. men inte begränsat till Martingale.
  10. Som betald Betting.com tippare (säljare) går du med på att inte använda Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com till att varken marknadsföra eller främja, men inte begränsat till: våld, rasism, hatretorik, terrorism, oönskat marknadsföringsmaterial, speltjänster som inte är från Betting.com och andra speltjänster.
  11. Underlåtenhet att följa ovanstående standarder kan leda till att ditt konto permanent begränsas eller avslutas.
  12. I en situation där du bryter mot någon av ovanstående regler, som inte är begränsade till, förbehåller vi oss rätten att stänga ditt betalda Betting.com tippar-konto (säljare) och behålla saldot som är kopplat till ditt konto.
 9. Gratis tipparmedlemskap – kvalitetstandard
  1. Som gratis tippar-medlem ska du alltid ge korrekt information relaterad till dina speltips. Det inkluderar, men inte begränsat till, korrekta odds vid tidpunkten då tipset publiceras.
  2. Som gratis tippar-medlem ska du se till att analysen du tillhandahåller relaterad till speltips är din och inte plagierad av andra användare. Det är förbjudet att använda någon annans text eller innehåll.
  3. Gratis tippar-medlemmar går med på att inte kopiera tips, lägga upp falsk information eller försöka manipulera sina spelresultat.
  4. Som gratis tippar-medlem går du med på att inte marknadsföra orimliga spelaktiviteter som kan utsätta dina prenumeranter för ekonomisk risk.
  5. Som gratis tippar-medlem går du med på att göra ditt bästa för att förbli disciplinerad under förluster och inte jaga förluster eller främja pengahanteringsstrategier med hög risk, t.ex. men inte begränsat till Martingale.
  6. Som gratis tippar-medlem går du med på att inte använda Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com till att marknadsföra eller främja, men inte begränsat till: våld, rasism, hatretorik, terrorism, oönskat marknadsföringsmaterial, speltjänster som inte är från Betting.com och andra speltjänster.
  7. Underlåtenhet att följa ovanstående standarder kan leda till att ditt konto permanent begränsas eller avslutas.
 10. Fotbollsprognoser
  1. När du följer Betting.com fotbollsprognoser garanterar det eller lovar det dig inte att du kommer att tjäna pengar på sportspel. Prediktionerna är endast med informativt syfte. Alla former av sportspel innebär en risk. De är avsedda att visa sannolikheten för att en händelse inträffar och göra dig uppmärksam på misstag från spelbolagen.
  2. Genom att läsa eller följa Betting.com fotbollsprognoser eller andra tjänster, inklusive men inte begränsat till, gratis och betalda tips från tredjepart på Betting.com webbplats (betting.com), godkänner du att deltagande i Betting.com är förknippat med risker – du accepterar helt risk för möjliga förluster som kan uppstå till följd av att du använder Betting.com tjänst, inklusive men inte begränsat till, fotbollsprognoser, gratistips, betalda tips och annan information som tillhandahålls av tredjeparter tillgängliga på Betting.com webbplats. Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till betting.com ska inte hållas ansvariga eller skyldiga gentemot dig eller någon användare av Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till betting.com för några direkta eller indirekta skador som uppstår från användningen av Betting.com fotbollsprognoser, gratistips, betalda tips och all annan information från tredjepart.
 11. Kontosäkerhet och upphörande
  1. Du godkänner och förstår helt att du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för dina Betting.com-kontouppgifter. Du godkänner att du inte kommer att ge vilseledande eller osann information till Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com. Du godkänner att hålla ditt konto uppdaterat och meddela oss för eventuella ändringar. Du kan göra det genom att kontakta oss på [email protected]
  2. Om du har några aningar om att någon annan har tillgång till ditt konto ska du meddela oss omedelbart genom att kontakta oss på [email protected]
  3. Vi förbehåller oss rätten att stänga ditt konto när som helst av någon anledning utan föregående meddelande. Uppsägning av detta Avtal kan leda till att all information som är kopplad till dig förstörs. Beslutet kommer att fattas enligt Betting.com eget gottfinnande och det kan fattas utan kostnad, avgift eller ansvar.
 12. Vi använder cookies
  1. En cookie är en liten fil som ber om tillåtelse att placeras på din dators hårddisk. När du godkänner det sparas filen och cookien hjälper till att analysera webbtrafik eller låter dig veta när du besöker en viss webbplats. Cookies tillåter webbplatsapplikationer att svara på dig som individ. Webbplatsapplikationen kan skräddarsy sin verksamhet efter dina behov, vad du gillar och ogillar genom att samla in och komma ihåg information om dina preferenser.
  2. Vi använder trafiklogg-cookies för att identifiera vilka sidor som används. Detta hjälper oss att analysera data om webbsidor och förbättra vår webbplats för att skräddarsy den efter kundens behov. Vi använder endast denna information för statistiska analysändamål och sedan tas informationen bort från systemet.
  3. Generellt sätt hjälper cookies oss att ge dig en bättre webbplats genom att göra det möjligt för oss att övervaka vilka sidor du tycker är användbara och vilka du inte tycker är det. En cookie ger oss på inget sätt åtkomst till din dator eller information om dig, förutom de uppgifter du väljer att dela med oss.
  4. Du kan välja att acceptera eller neka cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning till att neka cookies om du så vill. Detta kan hindra dig från att dra full nytta av webbplatsen.
  5. För att lära dig mer om hur vi använder cookies och dina personuppgifter kan du läsa vår sekretesspolicy.
 13. KOMMUNIKATION
  1. Även om vi gör vårt bästa för att besvara varje person som kontaktar oss så fort som möjligt, kan det i vissa fall dröja att få ett svar. Vi svarar vanligtvis medlemmar utan PRO-medlemskap inom 72 timmar . Vi kan dock inte garantera eller utlova att varje begäran kommer att besvaras inom denna tid.
  2. Alle Anfragen von Pro-Mitgliedern werden bevorzugt.
 14. Länkar till tredjeparter
  1. www.betting.com innehåller länkar till tredjeparts webbplatser eller tjänster som inte kontrolleras av webbplatsen.
  2. www.betting.com har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på tredjeparts webbplatser eller tjänster som innehåller länkar på www.betting.com.
  3. Du erkänner och samtycker till att www.betting.com inte ska hållas ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon förlust orsakad eller som påståtts vara orsakad av användning av innehåll eller tjänster från tredjepart.
  4. www.betting.com tillåter användare att länka direkt till sitt Betfair-konto och lägga spel (eller liknande satsningar) med/genom Betfair med användarens Betfair-konto.
  5. För att undvika tvivel har vi inget ansvar (och är inte ansvariga för förlust eller skada) för spel (eller liknande satsningar) som görs via en användares Betfair-konto via vår webbplats (eller på annat sätt via vår webbplats). För att undvika tvivel är det juridiska förhållande/avtalsförhållande som upprättas genom att använda denna funktion endast mellan Betfair och den berörda användaren. Vidare har vi inget ansvar (och är inte ansvariga för någon förlust eller skada) gentemot någon användare med avseende på fel eller andra problem med Betfair-integrationsprogramvaran enligt det här avsnittet.
  6. www.betting.com samlar inte in några personuppgifter som innehas av tredjeparts webbplatser, inklusive men inte begränsat till, Betfair, Smarkets, Williamhill, Ladbrokes, Betdaq, Matchbook, Unibet, Bet365, Pinnacle, Bet-at-home, Betsson och andra.
  7. www.bettingmertics.com samlar inte in något av följande, men inte begränsat till, information – kontonamn, kontolösenord, någon form av betalningsinformation – kredit- eller betalkort eller information om e-plånböcker (Skrill, Neteller).
  8. Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com använder olika tredjepartsflöden för att tillhandahålla odds, data och innehåll. Vi kan inte hållas ansvariga om information som publicerats på webbplatsen är felaktig eller saknas.
 15. Fel i spelläggningsprocessen
  1. Om ett spel inte kan läggas kommer Betting.com användare att få ett meddelande med ett fel om varför detta spel inte kan läggas.
  2. Exempel på felmeddelande när spel inte kunde läggas:
   • Otillräckliga medel tillgängliga för att täcka spelet.
   • Insatsstorleken är ogiltig för din valuta eller din regulator.
   • Försök att redigera ett spel på en marknad som har stängts.
   • Ogiltiga odds
 16. Betting.com fotbollslogga
  1. Alla logotyper är upphovsrättsskyddade av deras lagliga ägare. Vi använder dem endast för visningsändamål och vi gör ingen begäran på äganderätt till någon av fotbollslogotyperna som visas på Betting.com webbplats. Vi tjänar inte någon vinst på det faktum att vi visar dessa logotyper. Om du tycker att vi kränker din upphovsrätt eller ditt varumärke och vill att din logotyp ska tas bort ska du kontakta oss på [email protected]
 17. Betting.com skattedeklaration
  1. betting.com ansvarar inte för att hantera skatter på sina användares vägnar. Alla Betting.com användare tar det fulla ansvaret för betalningen av sådan moms/GST eller annan tjänst-/försäljningsskatt som är tillämplig som ett resultat av alla aktiviteter som ägde rum på betting.com.
 18. Ändringar till detta avtal
  1. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa Regler och villkor när som helst. Vi kommer att göra vårt bästa för att meddela dig när reglerna och villkoren har ändrats. Det är dock ditt ansvar att hålla dig uppdaterad med www.betting.com och dess applikationer, tillägg och andra verktygsregler och villkor.
  2. Din fortsatta användning av www.betting.com och dess applikationer, tillägg och andra verktyg efter sådana ändringar utgör ditt godkännande av de nya Reglerna och villkoren.
 19. Garantifriskrivning
  1. Genom att acceptera dessa regler och villkor förstår du och samtycker helt till att användningen av Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com är på egen risk.
  2. Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com gör inga garantier för att:
   • Tjänsten uppfyller dina förväntade krav.
   • Kvaliteten på tjänsten och informationen som finns tillgänglig på webbplatsen kommer att vara korrekt och pålitlig.
   • Webbplatsen kommer alltid att vara igång.
   • Att inga buggar inträffar.
  3. Inga garantier kommer att skapas av information (skriftlig eller på annat sätt) erhållen av dig från Betting.com webbplats och dess applikationer, tillägg och andra verktyg relaterade till www.betting.com eller tjänsten såvida det inte uttryckligen anges i Reglerna och villkoren.